2022-03-09 21:23  -  MKS Start Miastko

UWAGA. WALNE ZEBRANIE KLUBU!!!

UWAGA. WALNE ZEBRANIE KLUBU!!!

Zarząd Stowarzyszenia MKS „Start” Miastko informuje osoby zainteresowane, iż w dniu 24 marca 2022roku o godzinie 19:00 w Świetlicy MGOK przy ul. Bolesława Chrobrego 6B w Miastku odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu.

Porządek Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad,

2. Wybór przewodniczącego obrad,

3. Wybór właściwych Komisji (mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej, komisji uchwał i wniosków),

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności klubu za okres 2017-2021,

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego klubu za okres 2017-2021,

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi klubu,

8. Propozycje i zatwierdzenie zmian w Statucie klubu i dyskusja nad sprawozdaniami,

9. Wybory nowych władz klubu,

10. Podjęcie uchwał,

11. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy.

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Obowiązek zakrywania ust i nosa. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem wszystkich obostrzeń.